Luftbild Grassau Brandstätt, © PublicDesign

Rechtskräftige Bebauungspläne